Xổ số Nghệ An

Vị Trí:Xổ số Nghệ An > Xổ số Nghệ An > Xo So 3 Miem Truyền thông Đức: cuộc tấn công phát triển mới của các công ty Trung Quốc đang có kết quả, và sáng chế thông tin điện tử trên thị trường Đức đ

Xo So 3 Miem Truyền thông Đức: cuộc tấn công phát triển mới của các công ty Trung Quốc đang có kết quả, và sáng chế thông tin điện tử trên thị trường Đức đ

Cập Nhật:2022-06-12 08:35    Lượt Xem:71

Xo So 3 Miem Truyền thông Đức: cuộc tấn công phát triển mới của các công ty Trung Quốc đang có kết quả, và sáng chế thông tin điện tử trên thị trường Đức đ

Trong thị trường Đức, Trung Quốc đã mở rộng vị trí của mình như một trong những nền kinh tế hàng đầu trong lĩnh vực kỹ thuật số. Đất nước thậm chí còn vượt trội hơn nước Mỹ về sáng chế công nghệ giao thông số. Theo báo cáo phân tích của Văn phòng Chế độ Sáng tạo và Thương mại Đức (DMA) thì Trung Quốc đã tăng tốc độ phát triển mới trong công nghệ kỹ thuật số. Trong tất cả các lĩnh vực kỹ thuật quan trọng liên quan đến số hóa đơnXo So 3 Miem, số ứng dụng bằng sáng chế trên thị trường Đức ở 2021 đã tăng đáng kể so với năm trước. Một bài viết \ Xo So 3 Miem