Xổ số Nghệ An

Vị Trí:Xổ số Nghệ An > Xổ số Nghệ An > Soi Cầu Kon Tum Đài Loan vừa báo cáo chuyện xảy ra trước và 168 mới xảy ra tử vong

Soi Cầu Kon Tum Đài Loan vừa báo cáo chuyện xảy ra trước và 168 mới xảy ra tử vong

Cập Nhật:2022-06-21 07:34    Lượt Xem:137

Soi Cầu Kon Tum Đài Loan vừa báo cáo chuyện xảy ra trước và 168 mới xảy ra tử vong

Ngày hôm nay, trung tâm điều hành tình hình dịch bệnh của Đài Loan đã thông báo rằng 63221 đã được xác nhận tại Đài Loan, bao gồm 63170 các ca địa phương và 51 nhập caSoi Cầu Kon Tum, và 168 mới chết. Theo trung tâm điều khiển nàySoi Cầu Kon Tum, các trường hợp hợp hợp địa phương 694 mới được thêm là nam 29855, 33301 với các trường hợp có thể xảy ra từ dưới 5 đến hơn 90năm tuổi. Theo thông tin thống kê, cho đến bây giờ, đã được chẩn đoán trước ở Đài Loan. Từ vụ 2020 đã có một số tử vong 474 ở Đài Loan, bao gồm cả trường hợp A99 địa phương và 15 được nhập. Description